Babel is solidair met de Black Lives Matter-protesten tegen discriminatie en racisme

Gepubliceerd op: 11 juni 2020 11:22

Als Babel willen we ons inzetten voor een meer inclusieve samenleving.

11 juni 2020 - Discriminatie op grond van huidskleur, klasse, geslacht en de wijk waar iemand woont is niet alleen een Amerikaanse, maar ook een Nederlandse en een Bossche realiteit. Wanneer mensen zich onveiliger weten vanwege hun kleur, minder gehoord worden vanwege hun kleur, minder kansen krijgen vanwege hun kleur, dan kunnen we niet passief blijven toekijken. 

Als Babel willen we ons inzetten voor een meer inclusieve samenleving. Een samenleving waarin we elkaar verstaan en begrijpen, waarin iedereen zich gewaardeerd en geaccepteerd voelt, en waar ieder mens meedoet en zich kan ontwikkelen tot wie hij of zij wil zijn. Daarom vinden we het belangrijk om ons uit te spreken.

Wij willen kritisch blijven kijken naar onze eigen organisatie, collectie en diensten. Wij willen blijven leren over onszelf. Daarom zullen we het gesprek over racisme blijven voeden, met dialoog, debat, kunst en cultuur. Zodat iedereen zijn eigen bijdrage aan verandering kan onderzoeken.  

We onderschrijven het statement van de International Federation of Library Associations (IFLA):
Racism Has No Place in the Society Libraries are Working to Build.

 

Boeken die over racisme gaan