Organisatie

Babel bestaat per 1 januari 2019 en komt voort uit een samenvoeging van Bibliotheek ’s-Hertogenbosch e.o., Muzerije en Bureau Babel. Het is een cultuur-educatief platform voor kennis en talentontwikkeling. We stimuleren en faciliteren lezen, leren, creativiteit en burgerschap.

Hoe Babel aan haar naam komt
De naam Babel verwijst naar een eeuwenoud verhaal dat in vele culturen bestaat. Het is een verhaal over hoe belangrijk het is om elkaar te verstaan en hoe we kunnen samenwerken als we dezelfde taal spreken. En als woorden soms botsen, blijft er één taal overeind die we allemaal spreken: de taal van de kunsten. Muziek, literatuur, beeldende kunst en theater blijven we delen in elke taal en in elke generatie.


Medewerkers
Bij Babel werken ruim 130 medewerkers en zijn zo'n 700 vrijwilligers betrokken. Wij samen zijn Babel. 

Onze plannen voor de toekomst vind je hier en in het verslag over vorig jaar kun je lezen wat we gedaan en bereikt hebben.

 
Bestuur en Raad van Toezicht

Directeur-bestuurder: 
• Mevrouw A.M.C. (Nan) van Schendel

Samenstelling Raad van Toezicht:
• De heer B.G. (Ben) Arends, voorzitter
• De heer B.S.W. (Bram) Beliën, lid
• Mevrouw J.P.H.M. (Jeanne) Heessels-Geurtz, lid
• De heer B.J. (Bart) Meussen, lid
• Mevrouw H.P. (Hermie) van Ommeren, lid
 
Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid voor medewerkers maakt deel uit van de CAO Openbare Bibliotheken en  CAO Kunsteducatie.
De vastgestelde onkosten- en vacatievergoeding voor de leden van de Raad van Toezicht valt binnen de norm van de maximale, wettelijke vrijwilligersvergoeding. Er wordt geen onkostenvergoeding betaald.