Over Babel

Babel bestaat per 1 januari 2019 en komt voort uit een samenvoeging van Bibliotheek ’s-Hertogenbosch e.o., Muzerije en Bureau Babel. Het is een cultuur-educatief platform voor kennis en talentontwikkeling. We stimuleren en faciliteren lezen, leren, creativiteit en burgerschap.

Hoe Babel aan haar naam komt
De naam Babel verwijst naar een eeuwenoud verhaal dat in vele culturen bestaat. Het is een verhaal over hoe belangrijk het is om elkaar te verstaan en hoe we kunnen samenwerken als we dezelfde taal spreken. En als woorden soms botsen, blijft er één taal overeind die we allemaal spreken: de taal van de kunsten. Muziek, literatuur, beeldende kunst en theater blijven we delen in elke taal en in elke generatie.


Medewerkers
Bij Babel werken ruim 130 medewerkers en zijn zo'n 700 vrijwilligers betrokken. Wij samen zijn Babel. 

Beleid en verantwoording
Lees onze plannen voor de toekomst en in het verslag over vorig jaar kun je zien wat we gedaan en bereikt hebben. 

Meerjarenplan en jaarverslag

 
Bestuur en Raad van Toezicht

Directeur-bestuurder: 
• Mevrouw A.M.C. (Nan) van Schendel

Samenstelling Raad van Toezicht:
• De heer B.G. (Ben) Arends, voorzitter
• De heer B.S.W. (Bram) Beliën, lid
• Mevrouw J.P.H.M. (Jeanne) Heessels-Geurtz, lid
• De heer B.J. (Bart) Meussen, lid
• Mevrouw H.P. (Hermie) van Ommeren, lid
 
Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid voor medewerkers maakt deel uit van de CAO Openbare Bibliotheken en  CAO Kunsteducatie.
De vastgestelde onkosten- en vacatievergoeding voor de leden van de Raad van Toezicht valt binnen de norm van de maximale, wettelijke vrijwilligersvergoeding. Er wordt geen onkostenvergoeding betaald.

ANBI

Stichting Babel ’s-Hertogenbosch en omstreken heeft een ANBI-status. Daarmee is Babel een algemeen nut beogende instelling. Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) van Babel is 859600579.

ANBI gegevens
Stichting Babel ’s-Hertogenbosch en omstreken is opgericht op 01-01-2019 en op 07-01-2019 voor het eerst ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De stichting is ontstaan uit een fusie van Stichting Bureau Babel, Stichting Muzerije en Stichting Openbare Bibliotheek ’s-Hertogenbosch.

 
Statutaire naam: Stichting Babel ’s-Hertogenbosch en omstreken
 
KVK nummer: 73610119
BTW nummer:  NL 8596.00.579B.01
RSIN nummer: 859600579
IBAN: NL30INGB0684458543
E-mailadres:  info@babeldenbosch.nl
Telefoonnummer: (073) 6802900